Doble titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Pla d'estudis i guies docents

Guia Docent

PRIMER CURS (60 crèdits)

Semestre

Codi

ECTS

Matèria/ Assignatura

Tipus

1

102101

9

Càlcul

FB

1

102106

9

Expressió Gràfica 1

FB

1

102104

6

Física 1

FB

1

102107

6

Química

FB

2

102100

6

Àlgebra Lineal

FB

2

102113

6

Ciència dels Materials

OB

2

102105

6

Física 2

FB

2

102109

6

Fonaments d'Informàtica

FB

2

102108

6

Organització d'Empreses

FB

 

SEGON CURS (60 crèdits)

Semestre

Codi

ECTS

Matèria/ Assignatura

Tipus

1

102116

6

Fonaments d'Enginyeria Elèctrica

OB

1

102102

6

Mètodes Numèrics

FB

1

102118

6

Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat

OB

1

102110

6

Teoria de Mecanismes

OB

1

102112

6

Mecànica de Fluids

OB

2

102111

6

Enginyeria Tèrmica 1

OB

2

102114

6

Fonaments d'Enginyeria Electrònica

OB

2

102103

6

Mètodes Estadístics

FB

2

102141

6

Recursos Energètics Renovables

OB

2

102115

6

Automatització Industrial

OB

 

TERCER CURS (60 crèdits)

Semestre

Codi

ECTS

Matèria/ Assignatura

Tipus

1

102142

6

Avaluació de l'Impacte Ambiental

OB

1

102149 

6

Eficiència i Control Energètic

OB

1

102146

6

Utilització de l'Energia Elèctrica

OB

1

102301

6

Enginyeria Tèrmica 2

OB

1

102117

6

Organització de la Producció

OB

2

102148

6

Emmagatzematge d'Energia

OB

2

102302

6

Enginyeria de Fluids

OB

2

102310

6

Expressió Gràfica 2

OB

2

102307

6

Estructures i Construccions Industrials

OB

2

102305

6

Elasticitat i Resistència de Materials 1

OB

 

QUART CURS (60 crèdits)

Semestre

Codi

ECTS

Matèria/ Assignatura

Tipus

1

102306

6

Elasticitat i Resistència de Materials 2

OB

1

102308

6

Materials per a la Fabricació Mecànica

OB

1

102303

6

Teoria de Màquines

OB

1

101434

6

Matèria Transversal

O

1

102300

6

Oficina Tècnica

OB

2

102304

6

Càlcul i Disseny de Màquines

OB

2

102143

6

Gestió Mediambiental de les Instal·lacions Energètiques

OB

2

102150

6

Gestió i Integració Energètica 

OB

2

102147

6

Sistemes Elèctrics de Potència

OB

2

102309

6

Tecnologies de Fabricació

OB

 

 

CINQUÈ CURS (63 crèdits)

Semestre

Codi

ECTS

Matèria/ Assignatura

Tipus

1

102314

15

Pràctiques Tutelades en Empresa

PE

1

101431

6

Construcció sostenible I

O

1

101432

6

Construcció sostenible II

O

1

101433

6

Construcció sostenible III

O

1

102311

6

Instal·lacions Energètiques I

O

2

102312

6

Instal·lacions Energètiques II

O

2

102313

6

Instal·lacions Energètiques III

O

1

102158

15

Pràctiques tutelades en empresa: Instal·lacions energètiques

O

1

102159

15

Pràctiques tutelades en empresa: construcció sostenible

O

1-2

101435

6

Mobilitat I

O

1-2

101436

6

Mobilitat II

O

1-2

101437

6

Mobilitat III

O

1-2

102161

15

Treball de Fi de Grau

TFG

1-2

102315

15

Treball de Fi de Grau

TFG

 

Més informació

Correquisit

Una assignatura esdevé correquisit d'una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari estar matriculat de la primera o tenirla aprovada. En aquest document podeu trobar els correquisits entre les assignatures optatives del grau.

Marc Acadèmic

En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.