Doble titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102107 QUÍMICA T 6
102106 EXPRESSIÓ GRÀFICA I T 9
102104 FÍSICA I T 6
102101 CÀLCUL T 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102104 FÍSICA I T 6
102113 CIÈNCIA DELS MATERIALS B 6
102109 FONAMENTS D'INFORMÀTICA T 6
102105 FÍSICA II T 6
102100 ÀLGEBRA LINEAL T 6
102101 CÀLCUL T 9
102108 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102102 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102112 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102118 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT B 6
102116 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELÈCTRICA B 6
102110 TEORIA DE MECANISMES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102114 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA B 6
102102 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102110 TEORIA DE MECANISMES B 6
102111 ENGINYERIA TÈRMICA I B 6
102141 RECURSOS ENERGÈTICS RENOVABLES B 6
102115 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL B 6
102112 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102103 MÈTODES ESTADÍSTICS T 6